NYHETER!
 
Forsiden
Om Klubben
Aktiviteter
Kurs
Galleri
Styret
Medlem
Torget
Linker
Prøver
Utstilling
Blåbyutstillingen
 
 
 
 


Velkommen til vår hjemmeside!

 
 


 

Medlemsrabatter:


Alt av Hundeutstyr 25%
Ikke Godis og For


Alle typer hundefor 25%


Alt av hundeutstyr 30%
Gjelder ikke Hundebur, men bonuskort kan benyttes!
25% på hundevaskeriet ved kjøp av verdinøkel.
På for kan du bruke bonuskortet fra Harjos Zoo
som gir ca. 10-17% rabatt, og i tillegg bonuskort fra leverandør.

 

 Nyheter

 
Medlemsmøte!

Det blir medlemsmøte torsdag 29 januar kl. 18.00.
Sted: kantina til XL-Bygg i Markveien 18.
 Inngang på baksiden av bygget.
 
Agenda:
 
·
         Resultat Blåbyutstillingen 2014

·
         Orientering om banen

·
         Planlagte kurs

·
         Treninger

·
         Oppstart strategiarbeid Sortland Hundeklubb

·
         Utstillingsleder Blåbyutstillingen  2015

·
         Husansvarlig klubbhuset og
fordeling av oppgaver ifbm arrangement

·
         30 års jubileet

·
         Klubbjakker

Velkommen

Med hilsen
Sortland Hundeklubb
Jeanette Hansen

Leder

 
 
 
Årsmøte 2015

Det innkalles til ordinært årsmøte i Sortland Hundeklubb
 mandag 23. februar 2015 kl. 18.00 på kantina til XL-Bygg.

 

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og agenda.
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å undertegne protokollen.
3. Årsberetning
4. Regnskap og revisors beretning
5. Budsjett 2015 Valg

Saker som ønskes behandles må være styret i hende innen 8. Februar 2015.

Jeanette Hansen
Styrets leder


 

 
 


Vi har mange kurs i Vinter/Vår

Følg linken for å se de forsellige kursene.


LINK
 

 
 


Utstillingsresultater

Resultater fra utstillingene må sendes på mail
til sortland_hundeklubb@hotmail.com for at de skal
bli publisert på hjemmesiden. På grunn av
personvern kan vi ikke hente denne informasjonen
på facebooksiden å publisere det her på hjemmesiden.

 
 

Klubbens webmaster er,
Chris Andre Johansen
sortland_hundeklubb@hotmail.com

 
     
     

 

Design: Chris & June

 

Besøkende siden 16.Juni 2012:
   

Online: